Voucher Prezent na każda okazję!
Apartament AquaPark Lux
Dom Nam Zatoką
Góral Tour

RODO

Czym jest RODO?

RODO jest to „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”. Jego celem jest wprowadzenie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w krajach Unii Europejskiej. Zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Poniżej przedstawiamy informacje w jakim sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Visit z siedzibą w Warszawie (00-713) przy ul.Pod Kopcem 18, NIP: 6342399706, REGON: 276898760. Jako Administrator odpowiadamy ich wykorzystanie w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Skąd mamy Państwa dane?

Dane otrzymaliśmy od Państwa w procesie rejestracji oraz procesie rezerwacji.

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy w celu:
 • realizacji procesu rezerwacji i usługi najmu apartamentu (zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO)
 • zarządzania Państwa kontem w serwisie VisitZakopane.pl (zgodnie z art. 6 ust. 1b RODO)
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie przewidzianym przepisami) (zgodnie z art. 6 ust. 1c i 1f RODO)
 • marketingu bezpośredniego, po udzieleniu przez Państwa osobnej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO)

4. Jakie dane wykorzystujemy?

Do realizacji usługi najmu apartamentu podczas procesu rezerwacji wymagamy podania danych obejmujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy oraz numer telefonu. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rezerwacji. Podczas meldunku wymagamy podania numeru PESEL oraz numeru dowodu tożsamości. Dane te umożliwiają potwierdzenie Państwa tożsamości.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • marketingu bezpośredniego
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

6. Komu przekazujemy Państwa dane

Państwa dane przekazujemy odbiorcom trzecim, jeśli będzie ku temu odpowiednia podstawa prawna:
 • podmiotom świadczącym nam usługi np. teleinformatyczne, księgowe, prawne
 • Organom Państwowym np. Prokuraturze, Policji

7. Przysługujące Państwu uprawnienia

Mogą Państwo złożyć wniosek dotyczący przetwarzanych przez nas danych:
 • o sprostowanie danych – czyli poprawienie danych, w sytuacji gdy są one błędne lub uległy zmianie
 • o dostęp do danych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie ich przetwarzania oraz kopii przechowywanych danych
 • o ograniczenie przetwarzania danych – czyli o ograniczanie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania
 • o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie – czyli usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionej podstawy prawnej
 • o przeniesienie danych – czyli wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy przekazać Państwa dane, o ile będzie to technicznie możliwe
Niezależnie od wymienionych wyżej, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – wtedy zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu
 • w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym – wtedy zaprzestaniemy ich przetwarzanie, pod warunkiem że nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
Wniosek można złożyć
 • listownie na adres: Grupa Visit, ul. Pod Kopcem 18, 00-713 Warszawa
 • mailowo na adres: info@visitzakopane.pl

8. Z kim można kontaktować się w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem mailowym: info@visitzakopane.pl
Dotacja UE