Visitzakopane charytatywnie

VisitZakopane charytatywnie

Najwięcej radości i satysfakcji sprawia nam to, że możemy dzielić się dobrem z osobami, które tego potrzebują. W VisitZakopane staramy się jak możemy, by wspierać szlachetne inicjatywy i osoby potrzebującej konkretnej pomocy. Organizujemy aukcje charytatywne, przekazujemy vouchery i gadżety na loterie oraz na wiele innych sposobów bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych. W naszych apartamentach gościmy również podopiecznych fundacji.Poznaj inicjatywy, które wspieramy:Puckie Hospicjum

Hospicjum pw. Św. Ojca Pio w Pucku założone zostało z inicjatywy ś.p księdza Jana Kaczkowskiego. Zapewnia pacjentom opiekę medyczną i duchową, a także poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i troski. Oprócz hospicjum stacjonarnego, działa także hospicjum domowe (wizyty w domach pacjentów) , poradnia opieki paliatywnej oraz grupy wsparcia dla osób chorych i ich bliskich.

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”

Fundacja działa od 1996 roku, pomagając osobom z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną. Zajmuje się m.in. tworzeniem oddziałów specjalnych i integracyjnych w placówkach edukacyjnych, organizowaniem terapii, a także organizowaniem zajęć rekreacyjnych czy sportowych zwiększające aktywność społeczną osób z autyzmem.

Fundacja SEDEKA

Fundacja na wiele sposobów wspiera osoby chore, starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte przez los. Działa na rzecz osób z niepełno sprawnościami m.in. poprzez organizację zajęć i warsztatów wspierających proces ich usamodzielniania.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba

Fundacja pomaga w leczeniu i ratuje życie i zdrowie osób chorych – dzieci i dorosłych oraz spiera dzieci cierpiące z powodu trudnej sytuacji materialnej i niedożywienia. Działa m.in. poprzez zakup niezbędnych leków i sprzętu medycznego czy finansowanie zabiegów w kraju i zagranicą.

Fundacja W Związku z Rakiem

Fundacja działa by pomóc podopiecznym w walce z chorobą nowotworową, począwszy od profilaktyki po ponowne rozpoczęcie życia po odbytej chorobie. Wspomaga rodziny chorych, by nauczyły się jak można ich wspierać i jak samemu radzić sobie z chorobą najbliższej osoby.

Szlachetna Paczka

To ogromny projekt społeczny, umożliwiający darczyńcom i wolontariuszom pomoc osobom w ciężkiej sytuacji materialnej i życiowej. Każdego roku w grudniu miliony paczek trafiają do osób potrzebujących.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Fundacja powstała w 2004 r. a jej głównym celem jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami w pozyskiwaniu funduszy potrzebnych na rehabilitację, leczenie oraz potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.

Związek Dużych Rodzin Trzy plus

Związek działa na rzecz solidarności i dbania o interes społeczny i ekonomiczny rodzin, zwłaszcza tych wielodzietnych, wielopokoleniowych, opiekujących się seniorami. Prowadzi min. działalność charytatywną i opiekuńczą na rzecz rodzin

Fundacja Avalon

Fundacja wspomaga osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore, by mogły być aktywne w każdej sferze życia. Pomaga w pozyskiwaniu funduszy, rehabilituje, promuje aktywność fizyczną i edukuje.

Dom Mocarzy

Budowa Domu Mocarzy – przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych – prowadzona jest przez Siostry Zmartwychwstanki z Mocarzewa. Siostry prowadzą szkołę specjalną i ośrodek opiekuńczy dla dzieci z niepełno sprawnościami. W tych ośrodkach podopieczni mogą przebywać tylko do ukończenia 25 roku życia. Siostry chcą zapewnić im miejsce, w którym już jako dorośli będą mogli zostać otoczeni potrzebną opieką – stąd pomysł budowy Domu Mocarzy.