VisitZakopane charytatywnie

VisitZakopane charytatywnie

Fundacja SEDEKA

Fundacja na wiele sposobów wspiera osoby chore, starsze, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, dotknięte przez los. Działa na rzecz osób z niepełno sprawnościami m.in. poprzez organizację …

Dom Mocarzy

Budowa Domu Mocarzy – przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych – prowadzona jest przez Siostry Zmartwychwstanki z Mocarzewa. Siostry prowadzą szkołę specjalną i ośrodek opiekuńczy dla dzieci …