Voucher Prezent na każda okazję!
Apartament AquaPark Lux
Dom Nam Zatoką
Góral Tour

Dotacja UE

logo

 


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość.
Firma VisitZakopane.pl realizuje projekt pt. "Integracja platformy VISIT Zakopane z systemami rezerwacyjnymi" Dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.2


Firma „VisitZakopane.pl Bartłomiej Prus”
z siedzibą przy ul. Pod Kopcem 18 w Warszawie

Uzyskał w ramach Działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dofinansowanie na realizację projektu
pt. „Integracja platformy VISIT Zakopane z systemami rezerwacyjnymi”
na podstawie umowy o dofinansowanie UDA-POIG.08.02.00-14-609/13-00

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Dotacja UE